Ansayfa / MİSYON & VİZYON

MİSYON & VİZYON

MİSYON
Kültür politikaları oluşturan yerel ulusal kurumlar ve kişiler ile işbirliği yaparak, tüm jenerasyonlara hitap eden, yaşama dahil edilebilen, kültür ve sanatımızı yerelden ulusala, ulusaldan evrensele taşıyarak sağlam köprüler oluşturan çalışmalar ile sanatın tüm disiplinlerinden sanatsal kombinasyonları eklektik bir biçimde bir araya getirerek, bütüncül proje üretimleri ile birikimlerini paydaşlarla paylaşmaktır.

VİZYON
Yerel ve Ulusal platformlarda üyesi olmaktan övünç duyulan, üzerinde oturduğu çok katmanlı kültürü temel alarak ürettiği kültürel ve sanatsal bilgiyle toplumlar arası ilişkileri geliştirerek, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkararak geleceğe taşıyan bir Kültür sanat platformu olmaktır.